Vi oppmodar alle om å følge dei nasjonale påboda og oppmodinga frå statsministeren om å bli heime og ikkje reise på hytta. I Seljord har vi òg mange campingplassar. Det gjeld dei same påboda for dei som har ei campingvogn

Les mer