Personvernerklæring for Hegna Camping DA

Hegna Camping personvernerklæring

Sist endret 01.05.2017


Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Hegna Camping samler inn og bruker dine personopplysninger, enten du er gjest eller kunde hos oss. Den gjelder opplysninger som er innhentet via Hegna Camping`s nettsted og Hegna Camping`s andre digitale brukertjenester, og video. Hegna Camping respekterer din rett til personvern, og vår behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk lov. Vi anbefaler at du setter deg inn i denne erklæringen i sin helhet.

Behandlingsansvarlig
Daglig leder i Hegna Camping er behandlingsansvarlig for hvordan Hegna Camping samler inn og bruker personopplysninger.

Personopplysninger som registreres
Det er frivillig for de som besøker Hegna Camping`s nettsider å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som der tilbys.

Gjest og Medlemsbasert behandling av personopplysninger
Når du registrerer deg som gjest eller medlem hos Hegna Camping vil vi registrere din personalia (navn, tittel, fødselsdato, nasjonalitet, språk og kjønn), kontaktinformasjon (adresse, telefonnummer og epostadresse), booking- og reiseinformasjon, handicap og allergier, passinformasjon, pårørendeinformasjon, informasjon om kjøp og bruk av nøkkelkort, og kommunikasjon.

Informasjonskapsler
Hegna Camping benytter informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider. Dette er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker, blant annet når du på nytt besøker hegnacamping.no
Informasjonskapslene medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men hvis du ønsker det kan du stille inn nettleseren din slik at den ikke godtar bruk av informasjonskapsler. Gjennom nettleseren kan du også slette alle lagrede informasjonskapsler.
Din nettleser sender automatisk også opplysninger til hegnacamping.no sin server hver gang du ber om å få vist en side. Dette er eksempelvis opplysninger om hvilken nettleser og -versjon du bruker, hva slags operativsystem du har og din internettadresse (IP-adresse).
For hver side som vises, lagres i tillegg opplysninger om dato og tid, hvilken side du kom fra, hvilken side du ser på osv. Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker disse opplysningene til å lage en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon brukere søker. På den måten kan vi gjøre hegnacamping.no bedre tilpasset det brukerne faktisk ønsker av informasjon.
Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler.

Applikasjoner fra Hegna Camping
Dersom du laster ned applikasjoner tilknyttet våre tjenester vil de personopplysningene du selv legger inn bli lagret i vår kundedatabase. Personlige data om deg som lagres i applikasjon vil knyttes til ditt allerede eksisterende kundeforhold hos oss. For nærmere informasjon om hvilke opplysninger som behandles viser vi til vilkår for den enkelte applikasjon..

Del/tips-tjenesten
Hegna Camping delingstjeneste kan brukes til å videresende tips eller dele artikler fra nettstedet. Opplysningene som oppgis i denne forbindelse, slik som e-postadresse, blir ikke lagret.

Hva Hegna Camping bruker opplysningene til
Hegna Camping behandler opplysninger om deg for å administrere ditt kundeforhold, og for å kunne levere våre tjenester til deg som bruker og gjest eller medlem. Videre behandler Hegna Camping dine personopplysninger for å gi deg relevant innhold i de tjenester Hegna Camping tilbyr, og til forbedring eller videreutvikling av disse. Hegna Camping behandler i tillegg dine personopplysninger med det formål å gi deg tilbud, anbefalinger og innhold tilpasset dine tilbakemeldinger og ditt bruksmønster, og for å begrense misbruk av tjenestene.
Hegna Camping samler og analyserer anonymiserte data knyttet til bruk av våre nettsider til statistiske formål (se nærmere beskrivelse i neste avsnitt).
Hegna Camping benytter et kundeoppfølgingssystem for lagring av personopplysninger knyttet til deg som er kunde eller medlem. Hegna Camping benytter e-post og telefon som en del av dialogen og oppfølgingen overfor deg.

Tredjeparts informasjonskapsler (cookies)
Hegna Camping bruker tredjeparts cookies til å registrere hva slags type tjenester våre besøkende er interessert i, og for å måle trafikken på nettsidene våre. Hegna Camping bruker denne informasjonen til å forbedre nettsidene og tilpasse våre tilbud, kundetjeneste og hjelp til deg. Hegna Camping bruker midlertidige og vedvarende tredjeparts cookies. De vedvarende tredjeparts cookies blir lagret i din nettleser i opp til 24 måneder.
For å innhente statistikk benyttes også Google Analytics. Vi administrerer disse verktøyene ved hjelp av Google Tag Manager.
Hvis du likevel ikke ønsker at denne type anonyme data skal samles inn fra deg, kan du melde deg av denne innsamlingen her: Hvordan du slår av cookie-funksjonen i nettleseren din .

Videoovervåking
Hegna Camping bruker videoovervåking for å ivareta sikkerheten på på plassen. Overvåkningsvideoer slettes etter sju dager, med mindre det har oppstått episoder som ulykker eller kriminelle handlinger.

Deling av personopplysninger til Hegna Camping`s samarbeidspartnere
Opplysninger om deg og din bruk av Hegna Camping`s tjenester kan bli formidlet til Hegna Camping`s tilknyttede samarbeidspartnere. Opplysningene kan benyttes til de samme formålene som de ble innsamlet for. Opplysningene vil så langt mulig utleveres i anonymisert form, men i forbindelse med innloggede tjenester vil det være påkrevet at samarbeidspartneren får tilstrekkelige opplysninger til å identifisere deg.

Databehandlere
Hegna Camping kan la sine underleverandører eller samarbeidspartnere utføre deler av den tekniske databehandlingen av dine personopplysninger. Slike databehandlere vil etter avtale med Hegna Camping behandle personopplysningene om deg på en betryggende måte. Hegna Camping pålegger databehandleren å sørge for trygg informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger.
Pliktig utlevering av personopplysninger
I noen tilfeller vil Hegna Camping være pliktig i å utlevere personopplysninger om deg, for eksempel ved rettslig kjennelse.

Innsyn i og sletting av personopplysninger
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er formålet med behandlingen.
Alle har rett til grunnleggende informasjon om hvordan en virksomhet behandler personopplysninger. Hegna Camping har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til denne ved eventuelle forespørsler.
Den som er registrert i Hegna Campings systemer har rett til innsyn i egne opplysninger, og du kan når som helst be Hegna Camping slette opplysningene, med mindre Hegna Camping er lovpålagt å oppbevare disse, f.eks. i forbindelse med kjøp av tjenester.
For registrerte gjester og medlemmer gjelder at de registrerte opplysninger ikke vil bli slettet så lenge kunde medlemskapet består. Ved utmelding vil alle opplysninger slettes, med mindre Hegna Camping er lovpålagt å beholde disse, f.eks. i henhold til bokføringsloven med forskrifter.
Du har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Hegna Camping ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Særlig om sikkerheten på Hegna Campings nettsider
Hegna Camping er opptatt av din sikkerhet. Det betyr at all datatrafikk mellom din nettleser og vår server er kryptert.

Retningslinjer for bruk av WiFi - Ved å benytte Gjestenett mot Internett godtar du disse betingelsene
Du benytter nettet på eget ansvar. Hegna Camping kan ikke garantere at nettet ikke blir avlyttet eller overvåket, eller at dataene dine ikke kan bli manipulert av uvedkommende.
Dette er en gratis tjeneste, noe som innebærer at du ikke kan rette noe krav mot Hegna Camping i tilfelle feil eller problemer.
Hegna Camping påtar seg ikke noe ansvar for kvalitet, verken når det gjelder tilgjengelighet/oppetid eller hastighet og dekning.
Det er en forutsetning at du ikke benytter gjestenettet til å laste nede eller distribuere ulovlig eller usømmelig innhold, spredning av søppelpost eller spredning av virus/malware.
Med ulovlig innhold menes f.eks. barnepornografi og kopibeskyttet materiale (musikk, film, e-bøker, program, spill, osv)Det forutsettes at du ikke oppfører deg i strid med alminnelig folkeskikk og nett-etikette, f.eks. ved å fremsette trusler, sjikane, oppfordre til eller planlegge ulovlige handlinger, osv.
For å kunne levere og kontinuerlig forbedre denne tjenesten, må vi lagre personopplysninger, E-post adresse.
I tillegg lagres det informasjon om hvilken IP-adresse du har blitt tildelt, enhetens MAC-adresse og når og hvor du benyttet tjenesten.
Dessuten lagres informasjon om hvor mye data som er lastet opp og ned. Denne informasjonen vil bli slettet senest 30 dager etter at du har sluttet å bruke tjenesten.
I spesielle tilfeller kan lagringstiden utvides. Utlevering av personopplysninger til 3. part vil kun skje dersom dette er hjemlet i norsk lov.
Hegna Camping kan overvåke bruken av Gjestenettet, og vil eventuelt kunne politianmelde misbruk, eller i gitte tilfeller hjelpe eiere av kopibeskyttet materiale å identifisere de som måtte piratkopiere slikt, dersom dette er hjemlet i norsk lov.
Misbruk vil også kunne føre til at du blir utestengt fra Gjestenettet.
Løsningen bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler lagrer opplysninger i din nettleser for å forbedre funksjonaliteten til nettsiden.

Endringer
Hegna Camping kan oppdatere denne personvernpolicyen for å gjenspeile eventuelle endringer i våre tjenester.

Kontaktinformasjon
Hegna Camping DA
post@hegnacamping.no
Telefon +47 9395 1111