BRANN- OG ULYKKESBERDESKAP

Vi er opptatt av våre gjester sikkerhet, og ber alle som er hos oss gjøre seg kjent ned vår beredskapsplan

Seljord legevaktsentral / Legevaktsentral for Kviteseid og Seljord 
Telefon:  35 05 00 05 / 116 117
Adresse: Helsesenteret, Ingrid Slettens veg 16, 3840 Seljord

Ved livstruende situasjoner eller ulykker, ring telefon nummer 113

Kommunene Seljord og Kviteseid har organisert legevaktsamarbeid på kveld og helger.
På dagtid kl 08.00-15.00 kan folk vende seg til kommunelegekontorene på lokale telefonnummer.

På natt går alle meldingene til legevaktsentralen på Notodden, pasientene ringer lokalt nummer som blir viderekoblet.
Vakthavende lege er er i hjemmevakt i Seljord/Kviteseid, med utrykningstid på ca 20 min.

Nettside Legevakt, Seljord kommune