BRANN- OG ULYKKESBERDESKAP

Vi er opptatt av våre gjester sikkerhet, og ber alle som er hos oss gjøre seg kjent ned vår beredskapsplan