Cookies

Sist endret 01.05.2017


Informasjonskapsler
Hegna Camping benytter informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider. Dette er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker, blant annet når du på nytt besøker hegnacamping.no
Informasjonskapslene medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men hvis du ønsker det kan du stille inn nettleseren din slik at den ikke godtar bruk av informasjonskapsler. Gjennom nettleseren kan du også slette alle lagrede informasjonskapsler.
Din nettleser sender automatisk også opplysninger til hegnacamping.no sin server hver gang du ber om å få vist en side. Dette er eksempelvis opplysninger om hvilken nettleser og -versjon du bruker, hva slags operativsystem du har og din internettadresse (IP-adresse).
For hver side som vises, lagres i tillegg opplysninger om dato og tid, hvilken side du kom fra, hvilken side du ser på osv. Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker disse opplysningene til å lage en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon brukere søker. På den måten kan vi gjøre hegnacamping.no bedre tilpasset det brukerne faktisk ønsker av informasjon.
Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler.

Applikasjoner fra Hegna Camping
Dersom du laster ned applikasjoner tilknyttet våre tjenester vil de personopplysningene du selv legger inn bli lagret i vår kundedatabase. Personlige data om deg som lagres i applikasjon vil knyttes til ditt allerede eksisterende kundeforhold hos oss. For nærmere informasjon om hvilke opplysninger som behandles viser vi til vilkår for den enkelte applikasjon..

Del/tips-tjenesten
Hegna Camping delingstjeneste kan brukes til å videresende tips eller dele artikler fra nettstedet. Opplysningene som oppgis i denne forbindelse, slik som e-postadresse, blir ikke lagret.

Hva Hegna Camping bruker opplysningene til
Hegna Camping behandler opplysninger om deg for å administrere ditt kundeforhold, og for å kunne levere våre tjenester til deg som bruker og gjest eller medlem. Videre behandler Hegna Camping dine personopplysninger for å gi deg relevant innhold i de tjenester Hegna Camping tilbyr, og til forbedring eller videreutvikling av disse. Hegna Camping behandler i tillegg dine personopplysninger med det formål å gi deg tilbud, anbefalinger og innhold tilpasset dine tilbakemeldinger og ditt bruksmønster, og for å begrense misbruk av tjenestene.
Hegna Camping samler og analyserer anonymiserte data knyttet til bruk av våre nettsider til statistiske formål (se nærmere beskrivelse i neste avsnitt).
Hegna Camping benytter et kundeoppfølgingssystem for lagring av personopplysninger knyttet til deg som er kunde eller medlem. Hegna Camping benytter e-post og telefon som en del av dialogen og oppfølgingen overfor deg.

Tredjeparts informasjonskapsler (cookies)
Hegna Camping bruker tredjeparts cookies til å registrere hva slags type tjenester våre besøkende er interessert i, og for å måle trafikken på nettsidene våre. Hegna Camping bruker denne informasjonen til å forbedre nettsidene og tilpasse våre tilbud, kundetjeneste og hjelp til deg. Hegna Camping bruker midlertidige og vedvarende tredjeparts cookies. De vedvarende tredjeparts cookies blir lagret i din nettleser i opp til 24 måneder.
For å innhente statistikk benyttes også Google Analytics. Vi administrerer disse verktøyene ved hjelp av Google Tag Manager.
Hvis du likevel ikke ønsker at denne type anonyme data skal samles inn fra deg, kan du melde deg av denne innsamlingen her: Hvordan du slår av cookie-funksjonen i nettleseren din .

Videoovervåking
Hegna Camping bruker videoovervåking for å ivareta sikkerheten på på plassen. Overvåkningsvideoer slettes etter sju dager, med mindre det har oppstått episoder som ulykker eller kriminelle handlinger.

Deling av personopplysninger til Hegna Camping`s samarbeidspartnere
Opplysninger om deg og din bruk av Hegna Camping`s tjenester kan bli formidlet til Hegna Camping`s tilknyttede samarbeidspartnere. Opplysningene kan benyttes til de samme formålene som de ble innsamlet for. Opplysningene vil så langt mulig utleveres i anonymisert form, men i forbindelse med innloggede tjenester vil det være påkrevet at samarbeidspartneren får tilstrekkelige opplysninger til å identifisere deg.

Databehandlere
Hegna Camping kan la sine underleverandører eller samarbeidspartnere utføre deler av den tekniske databehandlingen av dine personopplysninger. Slike databehandlere vil etter avtale med Hegna Camping behandle personopplysningene om deg på en betryggende måte. Hegna Camping pålegger databehandleren å sørge for trygg informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger.
Pliktig utlevering av personopplysninger
I noen tilfeller vil Hegna Camping være pliktig i å utlevere personopplysninger om deg, for eksempel ved rettslig kjennelse.

Innsyn i og sletting av personopplysninger
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er formålet med behandlingen.
Alle har rett til grunnleggende informasjon om hvordan en virksomhet behandler personopplysninger. Hegna Camping har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til denne ved eventuelle forespørsler.
Den som er registrert i Hegna Campings systemer har rett til innsyn i egne opplysninger, og du kan når som helst be Hegna Camping slette opplysningene, med mindre Hegna Camping er lovpålagt å oppbevare disse, f.eks. i forbindelse med kjøp av tjenester.
For registrerte gjester og medlemmer gjelder at de registrerte opplysninger ikke vil bli slettet så lenge kunde medlemskapet består. Ved utmelding vil alle opplysninger slettes, med mindre Hegna Camping er lovpålagt å beholde disse, f.eks. i henhold til bokføringsloven med forskrifter.
Du har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Hegna Camping ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Særlig om sikkerheten på Hegna Campings nettsider
Hegna Camping er opptatt av din sikkerhet. Det betyr at all datatrafikk mellom din nettleser og vår server er kryptert.

Endringer
Hegna Camping kan oppdatere denne personvernpolicyen for å gjenspeile eventuelle endringer i våre tjenester.

Kontaktinformasjon
Hegna Camping DA
post@hegnacamping.no
Telefon +47 9395 1111