Vannføring for Hagadrag

På denne linken får du oversikt over vannføring i eleven som går forbi Hagna Camping

Link til NVE - Vannstand for Hagadrag Nr:16.51.0


Som en referanse når du åpner linken over så er bildet på høyre side tatt 
28.04.2019 08:00 med en verdi på verdi= 2.478.