Her kan du registrere din overnatting.  bla bla bla

(Kart over plassen ligger i bunn av siden på mobil) 
Plasser merket gult er opptatt