Retningslinjer for bruk av WiFi

Ved å benytte Gjestenett mot Internett godtar du disse betingelsene:

  • Du benytter nettet på eget ansvar. Hegna Camping kan ikke garantere at nettet ikke blir avlyttet eller overvåket, eller at dataene dine ikke kan bli manipulert av uvedkommende.
  • Dette er en gratis tjeneste, noe som innebærer at du ikke kan rette noe krav mot Hegna Camping i tilfelle feil eller problemer.
  • Hegna Camping påtar seg ikke noe ansvar for kvalitet, verken når det gjelder tilgjengelighet/oppetid eller hastighet og dekning.
  • Det er en forutsetning at du ikke benytter gjestenettet til å laste nede eller distribuere ulovlig eller usømmelig innhold, spredning av søppelpost eller spredning av virus/malware. Med ulovlig innhold menes f.eks. barnepornografi og kopibeskyttet materiale (musikk, film, e-bøker, program, spill, osv)
  • Det forutsettes at du ikke oppfører deg i strid med alminnelig folkeskikk og nett-etikette, f.eks. ved å fremsette trusler, sjikane, oppfordre til eller planlegge ulovlige handlinger, osv.
  • For å kunne levere og kontinuerlig forbedre denne tjenesten, må vi lagre personopplysninger, E-post adresse. I tillegg lagres det informasjon om hvilken IP-adresse du har blitt tildelt, enhetens MAC-adresse og når og hvor du benyttet tjenesten. Dessuten lagres informasjon om hvor mye data som er lastet opp og ned. Denne informasjonen vil bli slettet senest 30 dager etter at du har sluttet å bruke tjenesten. I spesielle tilfeller kan lagringstiden utvides. Utlevering av personopplysninger til 3. part vil kun skje dersom dette er hjemlet i norsk lov.
  • Hegna Camping kan overvåke bruken av Gjestenettet, og vil eventuelt kunne politianmelde misbruk, eller i gitte tilfeller hjelpe eiere av kopibeskyttet materiale å identifisere de som måtte piratkopiere slikt, dersom dette er hjemlet i norsk lov. Misbruk vil også kunne føre til at du blir utestengt fra Gjestenettet.
  • Løsningen bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler lagrer opplysninger i din nettleser for å forbedre funksjonaliteten til nettsiden.