Ordensregler -  Seljord Apartment

Sist oppdatert 29.07.2020

Gjelder for leiligheter på følgende adresser: Tømmeråsevegen 7,9,11,13,15,17,19,21 og 23, 3840 Seljord

 1. Leieboer plikter og sørge for ro og orden på eiendommen, samt påse at hans husstand, samt alle som han gir adgang til eiendommen, ikke volder ubehag eller ulempe for noen.
 2. Musikk,radio,dans må ikke brukes, fremføres på en slik måte at det er til sjenanse.
 3. Klesvask må bare henges til tørk på plasser innenfor tildelt areal, og den må henges på en slik måte at den ikke er til sjenanse.
 4. Lagring av brensel må kun finne sted på anvist plass. Det er ikke tillatt å lagre brensel andre plasser på eiendommen.
 5. I vintertiden må bl.a. huset holdes tilstrekkelig oppvarmet således at frysning av vann- og kloakk unngås.
 6. Biler,sykler eller andre kjøretøyer må ikke parkeres at det er til hinder for andre.
 7. Gårdsplassen/eiendommen o.l. må ikke belemres med uvedkommende gjenstander.
 8. Avfall må henlegges i dertil anbrakt beholder, og lokk må alltid holdes ordentlig lukket.
 9. Dyr må ikke holdes uten forhåndssamtykke fra Seljord Apartment.
 10. Leilighet må ikke skades med skarpe vaskemidler eller ved spikring i veggene. X-kroker el. lign. må brukes ved opphenging av bilder.
 11. Leieboer må følge henvisning for fjerne snø fra tildelt areal. Ved fare for takras må leieboer treffe tiltak for å utgå skader på bygninger, biler og personer osv. Leier må også aktivt bidra til at fellesareal på en enkel måte kan brøytes.
 12. Husk: Orden, renslighet og vennlig opptreden skaper hygge og tilfredshet.
 13. Leier plikter å sette seg inn i gjeldene brann og ordensregler for eiendommen.

Leilighetene eies av Utleieboliger Seljord DA, og har driverfellesskap på Hegna Camping DA.
Telefon til kundeservice er +47 93951111