Lading av elbil

  • Du kan «nødlade» din el-bil hos oss, det koster kr 10,- pr time. Det er imidlertid viktig å følge med på kontakten under lading, for varmegang kan forekomme. Det jobbes med å etablere moderne lade-anlegg på parkeringsplassen på Hegna.
  • Etter avtale med plassen kan du foreta ladning av el-bilen, hvor du da register hver ladning på dette skjema i etterkant av hver ladeøkt.