NÅ ER DRIFTEN I GANG PÅ ALLE OMRÅDER

Informasjon ifb med korona
Nå er driften i gang på alle områder. Ingen begrensninger utover det som følger av NHOs veileder. En ekstra oppfordring til våre gjester: 
  • Vi har installert ekstra utvendig "koronavask" til fri bruk for alle som ferdes på Hegna, og oppfordrer til at denne brukesKoronavaskjpg
  • Tenk avstand til gjester og ansatte, vær bevist på ansamlinger og grupperinger
  • Les NHOs veileder
  • Forøvrig henvises til nasjonale og lokale retningslinjer når det gjelder smittevern 
Fint om du følger med på denne siden, det er her vi vil oppdatere endringer etter hvert som det kommer. Ting kan endres på kort varsel.

Tusen takk!